امروز:  چهارشنبه 30 آبان 1397
حدیث روز:
قال على عليه ‏السلام : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.(غرر الحکم و درر الکلم،ص391)

سایت های مرتبط

khamenei.irhttp://khamenei.ir/
بسیج دانشجویی استان فارسhttp://nbdfars.ir/
پایگاه اینترنتی شهید عباس دورانhttp://shahid-dowran.ir/
خاکریز علمی بسیج دانشجویی زندhttp://alame-elm.mihanblog.com/
موسسه آموزش عالی زند شیرازhttp://zand-ihe.ir