امروز:  جمعه 26 مرداد 1397
حدیث روز:
قال على عليه ‏السلام : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.(غرر الحکم و درر الکلم،ص391)
اخبار رسانه
آرشیو
اخبار بسیج
آرشیو

اخبار دانشگاه