امروز:  پنجشنبه 3 اسفند 1396
حدیث روز:
قال على عليه‏ السلام :بهترين علم آن است كه مفيد باشد.(غررالحکم و دررالکلم،ص 354)

تصاویر